Stord Bilutleige disponerer pr. i dag ca. 90 leigebiler av ulike typer, fra små personbiler til store varebiler opp til 12m3 varerom.


Varebilar frå kr. 750,- pr. døgn
Personbilar frå kr. 550,- pr. døgn


Ta kontakt for eit godt tilbod, kortidsleige eller langtidsleige.

Mobil Roar: 90 50 69 00

Mobil Kjetil: 91 76 43 11

Stord Bilutleige: 53 40 23 00


Personvern